Nieuwsbrief no 5 AntroposofieRotterdam

Mailing Antroposofie Rotterdam, verzonden op 4 februari 2020

3 februari 2020 Hierbij ontvangt u NIEUWSBRIEF no.5 van Antroposofie Rotterdam - en wijde omstreken. ls deze mailing niet goed leesbaar, klik dan hier om hem online te lezen. Mocht u iemand kennen voor wie een of meerdere items interessant zouden kunnen zijn, wilt u de Nieuwsbrief dan doorsturen?

Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op de website Spectrum Antroposofie Rotterdam in de rubriek Nieuwsbrief. Daar kan men zich desgewenst inschrijven. Feedback is welkom op info@antroposofierotterdam.nl

Met vriendelijke groet, Thea van Veen, redactie


Kort geding tegen de Staat der Nederlanden inzake 5G

De Stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat met als doel om de uitrol van 5G te stoppen. Lees er alles over op hun website. Daar kunt u de sommatiebrief lezen, die onderdeel zal zijn van het debat op 6 februari. Stop5GNL wordt bijgestaan door twee advocaten, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en bestuursrecht. Zie verderop: Lezing van Jan van Gils over 5G en interview.


'Open Deuren' Michaëlkerk, iedere zondagmiddag, 13:00-16:00, tot 31 mei 2020.

Deze gastvrije openstelling van het kerkgebouw geschiedt in het kader van '90 jaar Christengemeenschap in Rotterdam'. Stichtingsdatum: 26 december 1929. Het gebouw is officieel erkend als modern monument, representant van de organische bouwkunst. Bezoekers kunnen vrij rondlopen om de sfeer te proeven, te snuffelen in de boekenhoek of een gesprekje aan te knopen met een van de mensen die ontvangen met thee en koffie.

Locatie: Lumeystraat 35, Rotterdam, Contact T: 06 26 93 11 27, Annemarie Homoet


Initiatief Culemborg: landgoed met drie pijlers: Onderwijs, Boerderij, Wonen. Sinds 2003 is er in Culemborg een staatsvrije Vrijeschool, de Werfklas genaamd. Destijds is er gestart met vier leerlingen, inmiddels is de Werfklas uitgegroeid tot een volledige basisschool met 6 leerjaren en 2 kleuterjaren. De groei gaat verder. In 2019 is het 7e leerjaar gestart, in 2020 komt de 8e klas erbij. Het plan is om uit te groeien tot een - nog steeds staatsvrije - 12-klassige Vrijeschool - op een landgoed met een bd-boerderij, gezins- en seniorenwoningen en werkplaatsen. Het project heeft de werktitel 't Werfgoed gekregen, de ontwikkelingen zijn dynamisch te noemen.

Meer weten over het project en de achtergronden? Klik op 't Werfgoed. Financiële steun van Vrienden is welkom. Ga naar Word Vriend als u dit project en de achterliggende idealen zou willen steunen.


wo. 5 februari Ik-inslag rond het 10e levensjaar, 20:00-21:45 in Rotterdam. Thema-avond met Ruth Cooiman, Matricaria.

Hoewel er in de ontwikkelingspsychologie niet veel aandacht aan wordt besteed, wijst Rudolf Steiner op het ontwaken van het zelfbewustzijn, de 'ik-inslag, die bij kinderen rond het tiende levensjaar plaatsvindt. De jonge mensen worden zelfstandiger en gaan beseffen dat er geen vader- of moedertje lief meer helpt als ze iets te volbrengen hebben. Ook van de sterfelijkheid worden ze zich bewust. Bang zijn, verdriet hebben, je alleen voelen, dat zijn emoties die zich - meer dan voorheen- bij de kinderen manifesteren. Hoe kun je als ouders en opvoeders hen in die levensfase ondersteunen?

Locatie: Natuurlijk Gezondheidscentrum Matricaria, Voorschoterlaan 40, 3062KP Rotterdam. Zie www.zorgvanwiegtotgraf.nl, toegevoegde, verpleegkundige zorg. Zie aldaar werkgroepen en thema-avonden. Als een geplande datum u niet schikt, kan er met 3 tot 4 personen een andere datum en tijdstip worden afgesproken.

Contact: Ruth Cooiman, T: 010 - 422 00 74 / 06 - 43 78 27 21, E: ruthcooiman@hotmail.comzo. 9 februari Opvoering derde Mysteriedrama van Rudolf Steiner 13:30-20:15, in Theater Zuidplein, Rotterdam

De wachter aan de drempel Zie info-over-de-Wachter-aan-de-drempel.docx

Kaarten bij Theater Zuidplein, facultatief met soepmaaltijd er inleiding over de muziek.

Mensen met beperkte financiele mogelijkheden kunnen reductie aanvragen bij Corrie Hendriks via info@drempeltheater.nl


ma. 10 februari, Sociale driegeleding, lezing door Rembert Amons in Rotterdam, 20:00, op een openbare avond van de ledengroep van de Antroposofische Vereniging. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Rembert Amons, leerkracht aan het Rudolf Steiner College heeft met enkele collega’s een studie van de sociale driegeleding gemaakt. Over zijn lessen schrijft hij het volgende:‘Sinds enkele jaren wordt de periode driegeleding gegeven aan de hoogste klassen van het Rudolf Steiner College. Dit brengt een intensieve bezinning met zich mee op de vraag welke betekenis de driegeleding kan hebben in deze tijd en hoe deze betekenis kan worden verwoord op een manier die jonge mensen aanspreekt.

Hoe wek je bewustzijn voor het mogelijke, naast het inzicht in het werkelijke? Hoe ver ben je daar eigenlijk zelf in gevorderd als docent? Zo groeide bij mij het inzicht dat driegeleding iets is waar je wat mee moet gaan doen.’ Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage.

Locatie: Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, Rotterdam. Tijdstippen: 20:00-21:45, inloop vanaf 21.45 uur. Contact: T: 06 177 14 110.


ma. 17 februari. Transhumanisme, lezing door Frank Storm in Rotterdam, 20:00, op een openbare avond van de ledengroep van de Antroposofische Vereniging. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Als afgestudeerd chemicus is Frank Storm wetenschappelijk geschoold. Sinds 1974 is hij geestelijke van de Christengemeenschap, thans geëmeriteerd, en nog verbonden met Christengemeenschap in Driebergen.

Het boek Transhumanisme is uitgegeven door Nearchus CV. met bijdragen van Dieter Hammer, Diederik Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm en Arie Bos.

Klik op Introductie-lezing-Transhumanisme.docx

Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage.

Locatie: Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, Rotterdam. Tijdstippen: 20:00-21:45, inloop vanaf 21.45 uur. Contact: T: 06 177 14 110.


wo. 19 februari: 5G dringend of dwingend? De perfecte chaos, 20:00, lezing door Jan van Gils, 20:00, Rotterdam

De meningen en standpunten over 5G Lopen maatschappelijk zeer uiteen, vooral wat betreft de uitwerkingen van de zenderstraling. De visies van wetenschappers, gemeenten, politici en belangengroepen zijn divers. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat somt zelf een reeks risico’s voor de gezondheid op, met daarnaast prangende vragen over privacy. En toch lijkt 5G bijna niet te kunnen worden tegengehouden!

Jan van Gils heeft zich intensief met dit onderwerp beziggehouden, spreekt en schrijft daarover op verschillende plaatsen. Hij wil ons graag inzicht geven in de grote belangen die wereldwijd spelen en op de uitwerkingen die elektro-magnetische straling heeft op meerdere levensgebieden.

Locatie: Michaëlkerk Christengemeenschap, Lumeystraat 35, Rotterdam, 20:00-21:30.


5 G, interview met Jan van Gils. Op za. 25 januari was er de wereldwijde protestdag tegen 5 G, in Amsterdam. Jan van Gils werd er geïnterviewd, zie vanaf de 12e minuut. Klik op interview Jan van Gils.


vr.21 en za. 22 februari G E L D, kruis of munt? Seminar in Rotterdam met Maarten de Gans, bijna 40 jaar geestelijke van de Christengemeenschap in Latijns-Amerika.

Geld, we gaan er dagelijks mee om, ontvangen het, geven het uit, maar wat gebeurt er eigenlijk als we geld uitgeven? Wat doet geld met ons? Wat ís geld eigenlijk? Het thema zal worden benaderd vanuit de fenomenen die we allemaal kennen en vanuit de geschiedenis. We zullen ons bezighouden met de vraag welke plaats geld inneemt in het sociale organisme, gezien vanuit de driegeleding.

Maarten de Gans is een onderhoudende spreker. Hij zal ons vertellen van zijn indrukwekkende en soms aangrijpende ervaringen op het gebied van geld in zijn lange loopbaan als priester in Latijns-Amerika.

Het seminar omvat de vrijdagavond, 20:00-21.30, en de zaterdag: 10:45-15:30. Op zaterdag is er om 09.30 gelegenheid de mensenwijdingsdienst in het Spaans mee te maken. Er wordt gezorgd voor kofie, thee en een soepmaaltijd als lunch.

Deelname: De organisatoren hopen op royale bijdragen ten behoeve van de seminaristen uit Latijns-Amerika. Info en aanmelden, mail aan Steven Wouters, T: 06 10 81 42 97.

Locatie: Michaelkerk Christengemeenschap, Lumeystraat 35, Rotterdam


HOMO UNIVERSALIS, Uitnodiging tot gedachtenwisseling in maart/april, uitgaande Kees van Drunen en Ignaz Stegeman (beiden Christengemeenschap).

In Homo Universalis, subtitel Moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance, geeft Klaas van Egmond een heldere analyse van 1600 jaar Europese geschiedenis en geeft hij de mogelijke richting aan van oplossingen voor de huidige problematieken.

Het is steeds een zoeken naar de menselijke maat, de balans, het midden. Hoe kunnen de sterke polaire krachten, die wezenlijk zijn voor de ontwikkeling van mens en wereld, in een zeker evenwicht worden gebracht? Uiteindelijk toont uitkomst van zijn studie grote overeenkomsten met het driegeledingsconcept van Rudolf Steiner.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de gedachtewisseling over dit inspirerende boek met zijn originele gezichtspunten. De enige voorwaarde is dat u het boek gelezen heeft. Voor nadere info en aanmelden, E: kees.v.drunen@planet.nl, graag met vermelding van de data en tijden dat u beschikbaar bent voor de gedachtewisseling, die mogelijkerwijze zal uitmonden in een gespreksgroep.


• www.antroposofierotterdam.nl