Nieuwsbrief no 6 AntroposofieRotterdam

Mailing Antroposofie Rotterdam, verzonden op 6 april 2020

6 april 2020 Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief no. 6 van Antroposofie Rotterdam - en wijde omstreken. ls deze mailing niet goed leesbaar, klik dan hier om hem online te lezen.

Om begrijpelijke redenen ontbreken in dit nummer berichten die attent maken op bijeenkomsten. Op de eerste plaats staat een artikel over de dagen van de Goede Week, die inmiddels is begonnen, verder artikelen die te maken hebben met corona en het immuunsysteem. Belangrijk is in deze tijd ook het behoud van onze keuzevrijheid op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Eliant stuurt daarover een Newsletter. Er valt ook nog iets te genieten: luister naar Ode an die Freude door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Mocht u iemand kennen voor wie een of meerdere items interessant zouden kunnen zijn, wilt u de Nieuwsbrief dan doorsturen? Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op de website Spectrum Antroposofie Rotterdam in de rubriek Nieuwsbrief. Daar kan men zich desgewenst inschrijven. Feedback is welkom op info@antroposofierotterdam.nl

Een ieder een goede gezondheid toegewenst.

Met vriendelijke groet, Thea van Veen, redactie


De Stille Week, tekst van een lezing door Frans Lutters Op 28 maart j.l. hield Frans Lutters via Zoom een lezing over de Stille Week voor ca. 100 deelnemers. In deze lezing gaat hij in op de achtergrond van de verschillende dagen van de Goede Week, vervolgens bespreekt hij brede samenhangen. Als u kennis wilt nemen van zijn lezing, klik op De-Stille-Week-Frans-Lutters-1.pdf


Drie artikelen van Paul Meuwese, antroposofisch arts

Klik op: deel-1visie-op-corona-Paul-Meuwese.pdf

Klik op: deel-2-visie-op-virussen-Paul-Meuwese.pdf

Klik op: deel-3-therapie-bij-virale-ziekten-Paul-Meuwese.pdf


Centrum Sociale Gezondheidszorg: 3 uitgaven In de serie uitgaven zijn drie deeltjes te noemen die in deze tijd actueel zijn, namelijk: nr 33 Oerbronnen van gezondheid, nr 61 Het zelfgenezend vermogen, nr 50 Karma. De uitgaven kosten € 3, en bevatten veel informatie. In de serie Gezichtpunten zijn inmiddels 67 deeltjes verschenen, geschreven door verschillende terzakekundige auteurs over een veelheid van onderwerpen. Zie Gezichtspunten


Eliant: Behoud van keuzevrijheid in de gezondheidszorg, belangrijker dan ooit! Deze Newslettter van Eliant (Michaela Glõckler) schrijft over de huidige situatie in verband met corona, keuzevrijheden en geeft aanwijzingen om het immuunsysteem te versterken. Klik op Eliant om de Newsletter te lezen.


Eliant-actie: Recht op schermvrij onderwijs! OOK actueler dan ooit Nu bijna alle kinderen on-line onderwijs krijgen, kan dat - mede door het lerarentekort - steeds meer een goede manier lijken om kinderen te onderwijzen. Er zijn echter wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat schermgebruik door kinderen schadelijk is, hoe jonger hoe schadelijker. De ontwikkelingen, ook in Nederland, gaan in de richting van het verplicht stellen van beeldschermonderwijs. Er zijn ouders en scholen die hier op goede gronden tegen zijn. Zij moeten het recht houden op schermvrij onderwijs voor hun kinderen. Als u hierachter staat en de petitie van Eliant zou willen steunen, klik op petitie voor schermvrij onderwijs. Deze campagne strijdt ervoor dat kinderen op een gezonde manier mogen in groeien in de digitale mediawereld.

Zie ook de Pentagon-uitgave: Michaela Glockler, Gezond opgroeien in de digitale mediawereld. Gids voor ouders en opvoeders, €20.

Zie ook van uitgeverij Pentagon: Ziektes, epidemieën en preventie, € 13,50.


Video van Johannes Treuren, over het trainen van je longen Johannes Treuren is euritmist, die zich ook bekwaamd heeft in een ademhalingstechniek die Buteyko genoemd wordt. Klik op: https://vimeo.com/402878764


Ode an die Freude, uit Beethovens 9e symfonie, Rotterdams Philharmonisch Orkest Samen met mantelzorgorganisatie Senior Service sloegen 17 musici uit het orkest de handen ineen om steun te bieden in deze tijden van quarantaine en onzekerheid. Het resultaat is een video waarin de orkestleden vanuit huis het slotkoor ‘Ode an die Freude’ uit de Negende van Beethoven spelen, een knap staaltje. Het filmpje is de wereld over gegaan, nu twee miljoen keer bekeken. Eerst stellen de musici zich voor, vanaf minuut 4 begint de eerste musicus de muziek te spelen en steeds voegt zich er een ander bij. . Klik op Ode an die Freude (Ode aan de vreugde). Voor de Vrienden van het Orkest, voor Nederland.


Pablo Picasso over zoeken en vinden 'Alles wordt anders,' zei iemand tegen mij en keek er vrolijk bij. Heeft corona de mensheid tot een zekere bezinning gebracht? Wordt straks in allerlei beslissingen een andere koers zichtbaar? Uit chaos kan nieuws ontstaan. Er is moed voor nodig om het nieuwe te durven verwelkomen. Hieonder een gedicht van Pablo Picasso dat dit verwoordt.

Ik zoek niet – ik vind

Zoeken, dat is uitgaan van het oude,

een willen vinden van het bekende in het nieuwe.

Vinden, dat is het volledig nieuwe.

Alle wegen zijn open.

Wat gevonden wordt, is onbekend.

Het is een waagstuk, een heilig avontuur.

Het ongewisse van zulke waagstukken

kunnen eigenlijk alleen diegenen op zich nemen

die zich geborgen weten in ongeborgenheid,

die in het ongewisse raken en geen leiding ervaren,

die zich in het duister overgeven aan een onzichtbare ster,

die zich door hogere doelen laten leiden en niet

het doel bepalen in de beperking van het menszijn.

Dit openstaan voor ieder nieuw inzicht,

voor iedere nieuwe beleving,

uiterlijk en innerlijk,

dat is het wezenlijke van de moderne mens.

Die - in de angst voor het loslaten -

toch de genade ervaart van de openbaring

van nieuwe mogelijkheden.


• www.antroposofierotterdam.nl