Nieuwsbrief no 7 AntroposofieRotterdam

Mailing Antroposofie Rotterdam, verzonden op 30 mei 2020


30 mei 2020 Op deze zaterdag voor Pinksteren, het feest van de vrije individualiteit en de gemeenschap, ontvangt u Nieuwsbrief no. 7 van ' Antroposofie Rotterdam en wijde omstreken'. ls deze mailing niet goed leesbaar, klik dan hier om hem online te lezen. De Nieuwsbrieven stel ik samen op eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

De eerste helft van deze nieuwsbrief bestaat uit berichten die mogelijk met een zeker genoegen gelezen kunnen worden. Dat geldt deels minder voor de berichten in de tweede helft. De inhoud daarvan wordt bepaald door wat er gaande is in de wereld, wel vanuit andere gedachtengangen dan die we dagelijks horen en te zien krijgen op radio en tv. Het is niet eenvoudig zich over dit alles een mening te vormen. De tijd zal ons veel leren. Om bij te komen eindigt de nieuwsbrief met twee video's van Laurens Hornemann, priester van de Christengemeenschap en een act van een stand-up comedian die geen last heeft van smetvrees. Feedback is welkom.

Met vriendelijke groet, Thea van Veen, redactie


Video: Onverwacht andere natuurfilmpjes van Nederlandse natuur, een niet-commercieel initiatief, dat wil laten zien dat alles met elkaar verbonden is. Met de panorama's wil men het geheel laten zien. Het zijn geen losse verhalen, maar een landschap waar alles bij elkaar komt. De site kent geen advertenties, is kostenloos door ieder te bezoeken en biedt een ruime keuze uit locaties, flora, fauna en onderwerpen. Mooie motivatie van de makers. Klik op Dwaalfilm.


Video over de oloïde. Niet heel veel mensen weten wat een oloïde is. Dat is een baanbrekende ontdekking van Paul Schatz, een nieuw constructieprincipe. Er zijn verbindingen te leggen met de strevingen van het personage Strader in de mysteriedrama's van Rudolf Steiner. De video gaat enerzijds over de schoonheid van de oloïde, anderzijds over de diepere achtergronden. Heel mooi wordt getoond hoe de oloide kan worden vrijgemaakt uit de kubus, een van de Platonische lichamen, en in een wonderlijke beweging kan worden gebracht. De oloide helpt ons misschien een stapje verder op weg naar de vervulling van de opdracht van Rudolf Steiner, dat we de relaties van de Platonische lichamen met het universum moeten zien te doorgronden.

Voor de video: klik op deze link en vervolgens op De Oloide Film. Op de website is voorts een gratis bouwplaat alsook een beschrijving te downloaden hoe je zelf een oloide kunt maken. Het lijkt me een gezondmakende activiteit...

Artikelen. In het maandblad Die Drei van april en mei 2015 stonden twee diepgaande artikelen over Paul Schatz, zijn weg en zijn bevindingen. Ik beschik over de pdf's. Als u die zou willen ontvangen, kunt u een mailtje als antwoord op deze Nieuwsbrief sturen, graag met uw telefoonnummer.


Tekst van de Offerhandeling op vrijescholen Onlangs is de tekst van de Offerhandeling in druk verschenen onder de titel: Coronamaatregelen en de Offerhandeling van Rudolf Steiner. Voor de motivatie om deze tekst vrij te geven en nadere info: klik hier.

In dit verband kan weblog van Joep Eikenboom, vrijeschoolleraar, een verrijking zijn. Zijn weblog, bedoeld voor vrijeschoolleraren en belangstellenden, bevat vele artikelen met een religieuze inhoud, uitgaande van het gedachtegoed van de antroposofie. Onder labels vindt u een een lange lijst met titels van de artikelen.


Corona-journaal van Hans Stolp. Klik op deze link


Van Werfklas naar Werfgoed Bron van inspiratie kan de website van de staatsvrije, subsidieloze vrijeschool De Werfklas in Culemborg (2003) zijn, die in september 2019 moedig is begonnen met doorgroeien naar een volledige 12-klassige, nog steeds kleinschalige vrijeschool. Klik op Over de Bovenbouw. In september komt de 8e klas erbij. De Werfklas zal op termijn het middelpunt zijn van het 't Werfgoed, een landgoed dat wordt ontwikkeld met als pijlers: Onderwijs Wonen Boerderij, misschien te beschouwen als een toekomstbeeld van hoe mensen met elkaar een gemeenschap kunnen vormen. Er is ruimte voor zij-instromers, bijvoorbeeld kinderen die elders zijn vastgelopen.

Voor verdere informatie: klik op Werfklas of meteen op 'Werfgoed. Alleen al het zien van de foto's werkt stemmingsverhogend...


Artikel over Rudolf Steiner in Trouw, met een interview met Hans Stolp. Klik hier voor het artikel.


Toekomst scheppen in tijden van corona, boekje door John Hogervorst, socialedriegeleder. De coronacrisis verdiept zich, terwijl ook duidelijk wordt dat de crisis nog op veel gebieden zal doorwerken. Klik op ABC Boekenservice.

Voor elke crisis geldt dat deze ook de mogelijkheid biedt een nieuwe ontwikkelingsstap te zetten. De crisis nodigt ons uit om tijdgenoot te worden: om te doorzien wat er gebeurt; om te zien in welke richting een gezonde toekomst ligt.


Studieweken in Frankrijk met Michiel Rietveld. Nu Frankrijk per 15 juni de grenzen voor opent, zijn de cursussen van Michiel weer te volgen, met als onderwerpen: Natuurwezens ervaren in juli; Michaelweek in september; Karma en reincarnatie in november; Sterren en planeten eind december. Zie centrum La Genete, het programma.

Ook interessant, de vertaling van de 52 Weekspreuken van Rudolf Steiner, met veel originele vondsten en mooie foto's van bloemen op het landgoed. Zie de website.


Artikel: Gemedicaliseerde samenleving? Artikel van Peter Selg, directeur Ita Wegman-institut in Stuttgart. Hij beschrijft de invloed van medische denkbeelden op politieke beslissingen in een indrukwekkend historisch overzicht. Actueel in het licht van wat er heden voorvalt.Klik op:

Selg-gemedicaliseerde-samenleving-20-05-05-1.pdf


Blog dr. Erwin J.O. Kompanje, hoogleraar medische ethiek verbonden aan de afdeling intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam. Sinds 23 maart staan alle beschouwingen in het teken van corona. Klik op deze link naar zijn blog.


Video, Das Corona-Virus und unsere Gesundsheitskräfte. Interview met Dr. Michaela Glöckler. Ze bespreekt eerst de gezondheidsaspecten van het virus, allengs gaat het over in veel andere, daaruit voortvloeiende thema's. Aangenaam rustig gesproken (Duits) met Engelse ondertiteling. Klik op Interview Michaela Glöckler.


Nieuwsbrief van de Stichting Wederzijds die werkt aan het bewust en spiritueel omgaan met sterven en een menswaardige stervenscultuur, met bijdragen van o.a. Hans Stolp, Ingrid Deij. Volgens Rudolf Steiner is het nu de opgave van de mens/de mensheid om zich uiteen te zetten met de dood. Best wel actueel ...

Klik op Nieuwsbrief Stichting Wederzijds


Video, 3e gesprek van Kees van der Pijl en Karel van Wolferen. Niet direct om vrolijk van te worden, het gesprek geeft veel stof tot nadenken, doordenken, overwegen, afwegen. Klik op Gesprek.


Blog Akanthos-Akademie, met regematige bijdragen van antroposofische auteurs. In het Duits. Klik op Akanthos-Akademie.de


Video van Laurens Hornemann, priester van de Christengemeenschap, rond Pasen, thema Was kann aus der Corona-Krise auferstehen Mooi en bemoedigend. Klik hier voor de video.


Tweede video van Laurens Hornemann, getiteld Der Weg zur Freiheit.

Vrijheid als innerlijke kracht, die waarheid en verbondenheid met de ‘wereld-wil’ in zich draagt. Klik hier voor de video.


Video van de in 2008 overleden Stand Up comedian George Calin die - niet al te fijnzinnig - tekeer gaat over een overdreven angst voor micro-organismen en de bereidheid je vrijheid op te offeren voor een illusie van veiligheid. Voor de liefhebber: klik hier voor het filmpje.• www.antroposofierotterdam.nl