Nieuwsbrief no 13 AntroposofieRotterdam

Mailing Antroposofie Rotterdam, verzonden op 9 mei 2021

Beste vrienden, 9 mei 2021

Nieuwsbrief no. 12 verzond ik met Kerst 2020. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben mij een tijdlang met een zekere stomheid geslagen. Ik geef het woord aan Tisjeboy Jay die op 2 mei in Nuchter TV een ludieke opsomming gaf van de huidige situatie. Hij doet dat hyper, turbo en adhd - soms houd ik zijn tempo niet bij en versta ik hem niet goed - maar wat hij te zeggen heeft, komt helder over. En 't is nog leuk ook, als het niet om te huilen was. Klik op deze link om een van de 'profeten' van deze tijd te horen.

Vandaag kwam een video binnen waarin Benjamin Ferenz, de laatst levende aanklager van de Neurenberg processen. Je ziet/hoort hoe hij, begin 20, na geland te zijn op de stranden van Normandie, gevochten te hebben in the Battle of the Bulge en concentratiekampen te hebben bevrijd, verantwoordelijk werd als aanklager voor de vervolging van de Einsatzgruppen (death units), die een miljoen mensen vermoordden tijdens de nazi-invasie in Rusland. Het is een video van een kwartier, waarin de nu 100-jarige mens, helder van geest en vrij formulerend, in de eerste 12 minuten zijn levensverhaal vertelt, met aangrijpende beelden. Vanaf 12' zoomt hij in op het Neurenberg proces. Tenslotte komt hij te spreken over het huidige systeem waarin fortuinen gaan naar de wapenindustrie, terwijl daarmee sociale en andere misstanden opgelost kunnen worden. Aan het eind noemt hij drie principes die hem altijd geleid hebben, naast 'Make love, not war'. Het eerste is: 'Never give up'. Klik op deze link om de andere twee te vernemen. Wat een mens, naar mind, soul and power for action!

Meer en meer zal ik in mijn nieuwsbrieven het accent leggen op initiatieven en gezichtspunten waar een mens blij van wordt en die toekomstperspectief bieden, zicht geven op een samenleving die is ingericht op de menselijke maat, de mens, de homo universalis naar het Renaissancebeeld van Leonardo da Vinci.

Ik blijf schrijven over de strijd tegen 5G, over onze democratische grondrechten en wat daarvan over is, bd-landbouw, over antroposofische, homeopatische en andere complementaire geneeswijzen. Ook zal er aandacht blijven voor het onderwijs dat in geestelijke vrijheid gestalte hoort te krijgen. De staat heeft daar niets te zoeken.

Binnenkort ga ik een blog beginnen met mijn persoonlijke waarnemingen en gedachten. In mijn volgende nieuwsbrief,vertel ik hoe u zich hierop eventueel zou kunnen abonneren. Mijn uiteindelijke doel is een boek te schrijven met als werktitel: Wat is eigenlijk de mens? Hoe begrijpen wij onszelf in het geheel van het leven op aarde en in de kosmos? Door je eventueel te abonneren op mijn blog, kun je mij volgen op mijn ontdekkingsreis, mijn Quest for the holy Grail.

De filmpjes die voorafgaan aan de eigenlijke video's zijn schreeuwerig, ordinair en staan soms in schril contrast met de inhoud van de video waar het om gaat. Gelukkig kunt je ze na enkele seconden wegklikken.

In de smartelijkheid van het menselijk bestaan mogen we onze levens leiden in dankbaarheid en vreugde om alles wat ons ten deel valt - in vriendelijke, liefdevolle verbinding met onszelf als individu, met elkaar, de aarde, de kosmos. Heldere, ware gedachten, vreugdevolle gevoelens en offervaardige daden verjagen het geestelijke duister. Wat we denken, voelen en doen, het doet er toe, alles doet ertoe! Troostend is het te weten dat we hierbij 'mogen vertrouwen op de altijd aanwezige bijstand uit de geestelijke wereld' zoals verwoord door Rudolf Steiner.

Met hartelijke groet, Thea van Veen

Deze nieuwsbrief maak ik op eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Ik spreek alleen namens mijzelf.

U kunt zich afmelden met de link onderaan.


Video no 6 van Tisjeboy Jay. Klik hier voor de link. Ik heb een paar keer luidop gelachen. Humor is een heilige, onmisbare kracht in de mensheidsontwikkeling. Rudolf Steiner gaf hem/haar/het gestalte in de houtsculptuur van de Mensheidsrepresentant. En barstten de Griekse goden niet af en toe uit in Homerisch gelachom de aardse stervelingen? Let's keep smiling ... also to each other


zo. 16 mei 2021, 13:00-15.30: Zoommeeting/webinar: Planetenkrachten in de beeldende kunst. zo. 16 mei 2021/ Dat is over krap een week! Met een blik op de horoscoop van de kunstenaar ga je zien waarom een schilder schildert zoals hij schildert. Mijn eigen ervaring was: Wat een verrassende en onverwachte inzichten biedt deze benadering. Kosten: € 10. Aanmelden: fpbolk@gmail.com Na je aanmelding ontvang je nadere info over de gang van zaken.

Frits Bolk is antroposoof, kunsttherapeut en astroloog, een fijne combinatie. Voor een persoonlijke horoscoop en coaching kun je bij hem terecht. Zie www.atelierdedierenriem.nl


Video: Rutte - Global Citizens Award 2019 van de Atlantic Council. Deze video heeft veel te weinig aandacht gekregen in de media. Klik hier voor de link.

Bovendien, zie hoe ernstig Mark Rutte spreekt over Build Back Better en de unieke kans die Covid-19 ons biedt om de Social Development Goals van de VN en de EU in te voeren. Je hoort hier hoe Mark Rutte tegen toekomstige ontwikkelingen aankijkt. Jammer toch dat de media ons hierover niet of nauwelijks informeren. Klik hier voor de link. Even naar omlaag scrollen langs de tekst. Dan kom je de video tegen bij het Twitter-bericht van 26 januari.


Video: Gezond Verstand, Karel van Wolferen leest zijn redactionele hoofdartikel in no 15 van het blad Gezond Verstand van 5 mei. Het verschijnt elke 3 weken. Echte onderzoeksjournalistiek, wat elders nauwelijks te vinden is. Na het lezen ben je vaak 'wiser and sadder' (citaat uit de Rime of the Ancient Mariner), maar je bent wel in contact met de werkelijkheid waarin wij leven. Neem zijn artikel tot je met wat kalmerende kruidenthee en een paar troostende chocolaatjes. Klik hier voor de link.


Video: Interview met prof.dr. Bob de Wit, door Flavio Pasquino, bij Blckbx.tv. Bob de Wit schreef o.a. het boek Society 4.0, als tegenhanger van The Great Reset van Klaus Schwab, World Economic Forum. Welke toekomst willen we, welke niet? Wat zijn onze mogelijkheden? Klik hier voor de link.


Artikel: De afkalving van de grondrechten, door Philip Bakker.

Om het denken over vrijheid te verhelderen en uiting te geven aan zijn bezorgdheid over de huidige ontwikkelingen, geeft Philip Bakker in zijn artikel een overzicht van de zeven niveaus van vrijheid, zoals ze in zijn visie kunnen worden onderscheiden. De afkalving is al langer gaande en lijkt buiten het bewustzijn te blijven van degenen die de taak hebben de grondrechten te verdedigen en te behoeden.

Klik op : de-afkalving-van-de-grondrechten.pdf

Aanvullend: https://www.deblauwetijger.com/acht-grondwetsherzieningen-en-niemand-die-het-ziet/


The people have the power! Als uitsmijter Patti Smith met het lied The people have the power! Zij zong dit op 13 april 2019 in Edinburgh op het Onassis-festival, thema Democracy is coming, met een koor dat alleen de tekst had gekregen. Er is niet vooraf geoefend. Klik hier voor de link.


May the blessings of peace be within you all. Thea


• www.antroposofierotterdam.nl