Nieuwsbrief no 15 AntroposofieRotterdam

Mailing Antroposofie Rotterdam, verzonden op 23 augustus 2021

Beste vrienden, 23 augustus 2021

Deze nieuwsbrief is rustiger opgebouwd dan de vorige. Bovenaan staan de artikelen over zaken een relatie hebben tot het antroposofische gedachtegoed of meer publiciteit verdienen. Daarna komen de artikelen die meer een actueel-maatschappelijke inhoud hebben. Ook dat hoort bij de antroposofie. Het zou niet goed zijn om ons op een onbewoond eiland terug te trekken omdat de wereld ons niet zo bevalt. 'Ik kijk rond in de wereld ...' Zo begint de ochtendspreuk van vrijeschoolleerlingen vanaf 10/11 jaar. Van ons wordt verwacht een open oog te hebben voor wat er in de wereld voorvalt en daar dan iets van te vinden. Waarnemen en denken, het is en blijft een opgave. Als we al tot een oordeel komen, moet het voorlopig zijn, altijd te nuanceren met voorschrijdend inzicht. Een gesprek dat de naam dialoog verdient, kan helpen om wederzijds tot ruimere inzichten te komen.

"Wat is verkwikkender dan licht?" vroeg de koning. "Het gesprek," antwoordde de slang, in Goethes Sprookje van de groene slang en de schone lelie. Goede gesprekken toegewenst!

Met hartelijke groet,
Thea van Veen

P.S. U kunt zich desgewenst onderaan uitschrjven.


11 september, 20.00, Beethovens Ode aan de Vreugde in de St.Janskerk in Gouda. Herhaling. De compositie heeft vaak zijn weg in de wereld gevonden als symbool van volksverzet, verbroedering en solidariteit. Met de 9e raakten zingende Duitse krijgsgevangenen de harten van de Japanners, protesteerden Chinese studenten op het plein van de Hemelse Vrede, demonstreerden Chileense vrouwen tegen de Junta, vierde Europa de val van de muur in Berlijn en verzetten muzikanten zich tegen de Brexit op Trafalgar Square.

Voor nadere info en het bestellen van kaarten: klik hier voor de link


Cursussen Atelier De Dierenriem, in Rotterdam bij Frits Bolk, astrosoof, beeldend coach. Uit eigen ervaring kan ik zijn cursussen aanbevelen. Leuk en veel van geleerd. Voor het cursussenoverzicht, klik op:

Cursussen-Atelier-De-Dierenriem-Rotterdam.docx


Artikel over sociale driegeleding. Een antroposoof beschrijft eenvoudig, ultra-kort en krachtig Rudolf Steiners visie op een gezonde inrichting van de samenleving. Wie wil zo'n maatschappij nou niet? Het artikel is in het Duits, goed te lezen. Klik hier voor de link.


Video webinar in Londen, met dr. Jaap van der Wal, arts-anatoom-embryoloog-filosoof, 27 juni 2020. Jaap van der Wal is de deskundige bij uitstek over het menselijke embryo en wat ermee samenhangt. Hij geeft colleges en seminars. Tot mijn vreugde zijn die nu op zijn website te zien. Klik hier voor de link.

Zie je de man en de vrouw, en het kind dat hen omzweeft...?

Is er leven na de geboorte? Humoristisch gesprek tussen een tweeling in de buik van hun moeder.

"We zijn aan het veranderen," zei de een, "Wat kan dat betekenen?" "Dat betekent," antwoordde de ander, "Dat we geboren gaan worden." Klik hier voor de link om de hele dialoog te lezen.


Website Natuurlijke Kraamzorg, Maria Bom Als het goed gaat, komt het embryo uiteindelijk als boreling ter wereld. Hoe helpen wij diens ziel om zich bij ons zo goed mogelijk te verbinden met zijn lichamelijkheid met behoud van zijn geestelijke verbindingen? Leer op de website Natuurlijke Kraamzorg, hoe je warmtezorg en prikkelreductie vormgeeft. Je kunt je daar abonneren op de gratis nieuwsbrief.


Video bd-landbouw: Michiel Rietveld over Rudolf Steiner, over diens Landbouwcursus uit 1924 en de biologisch-dynamische landbouw. Klik hier voor de link naar wat Michiel Rietveld, oprichter van de Kraaybeekerhof, hierover te vertellen heeft. Even naar omlaag scrollen.


Video: Listen to the language of the heart. Dr René de Monchy, een van oorsprong Nederlandse, antroposofisch georiënteerde (huis)arts en psychiater in Nieuw Zeeland doet in de video een oproep - vooral gericht aan collega’s - om luisteren naar de taal van het hart. Hij brengt de gestage ontwikkeling van het bewustzijn tot vrijheid in relatie tot de voortgaande ontwikkeling van het immuunsysteem. 7 minuten. Hij spreekt op zachte toon, je moet je oren spitsen om te horen wat hij zegt. Het is de moeite waard. Kalm gesproken in begrijpelijk Engels. 7 minuten. Klik hier voor de link.


Artikel: Verbijstering, verwondering en verontrusting. Het meest recente artikel over de discriminatie van ongevaccineerden, van Erwin O. Kompanje. Hij is als ethicus al tientallen jaren verbonden met de IC van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam. Klik hier voor de link.

Artikel: Non-discriminatie is van grote waarde in de gezondheidszorg. Blogpost van Erwin O. Kompanje.Klik hier voor de link. De site opent nu met het bovenvermelde artikel: Verbijstering, verwondering en verontrusting. Daaronder staan de Engelse versie over Non-discrimination, met daaronder de Nederlandse tekst. Even naar omlaag scrollen.


Nederlandse politiek. Ooit van het begrip QALY gehoord? Staat voor 'quality adjusted life year'. Het begrip 'qaly' is voor de overheid een belangrijk hulpmiddel om afwegingen te maken voor het beleid van de gezondheidszorg. Ook in 2020 is dit hulpmiddel toegepast. Oud CBS directeur Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de lockdown in maart van dat jaar. Pas 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waaruit bleek dat de ambtenaren een lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zouden gaan. De Tweede Kamer, die geacht wordt voor de burgers de regering kritisch te volgen, sliep... Klik hier voor de link.

Nadere info over de qaly's in Wikipedia: klik op deze link


Censuur. Prof. Grandjean, hartchirurg, werd verwijderd van You Tube. Collega-professor Cees Hamelink, Internationale Communicatie en Mensenrechten, neemt het voor hem op en geeft meteen een college over propaganda en wetenschap. Klik hier voor de link.

Hebben we de fluitspeler van Hamelen in actie gezien? Hamelink: "Wij zijn mensen, geen ratten, wij kunnen nadenken." Hannah Arendt over Eichmann in diens Neurenbergproces: "Het allerergste is een crisis in gedachtenloosheid."

• www.antroposofierotterdam.nl