Nieuwsbrief no 17 AntroposofieRotterdam

Mailing Antroposofie Rotterdam, verzonden op 17 september 2021

Beste vrienden, 17 september 2021

Een Nieuwsbrief met enkele flitsberichten die ertoe doen. Stuur hem maar door aan mensen die er belangstelling voor kunnen hebben. Vooral graag aan jongeren vanwege de dag over jongeren en de toekomst van de vrijheid a.s. zondag.

Met hartelijke groet, Thea van Veen

PS: Meer-weten-over-antroposofie.pdf


Symposium DE TOEKOMST VAN DE VRIJHEID, aanstaande zondag 19 september Het wordt komende zondag een inspirerende dag! Georganiseerd door het Studiecentrum Antroposofie Rotterdam met jongeren. Thema's workshops: sociale driegeleding (Rembert Amons), spiritualiteit (Ignaz Stegeman), Onderwijs (Philip Bakker), spel (Daan Beckers), dans (Jenny Spaargaren).

Eén workshop gaat over: Wat leren Chinese jongeren ons? Klik hier voor de link.

Klik hier naar het bericht op Antrovista voor 'uitgebreide informatie'. Daar kun je je ook aanmelden en betalen met een tikkie. Idee van de jongeren.


De Ware Vrijheid - toespraak in het Engels door prof. Bob de Wit, Nijenrode University, 11 minuten. Klik hier voor de link. Toekomstgericht, naar een andere, betere samenleving. Nederlands ondertiteld. Auteur van Society 4.0.


9 oktober, symposium in Den Haag t.g.v. 100 jaar euritmietherapie. Honderd jaar geleden werd door Rudolf Steiner de euritmietherapie ontwikkeld in samenwerking met artsen en euritmisten. Inmiddels is de beroepsgroep wereldwijd aan het werk, met kinderen en volwassenen, met medische en psychische problematiek. Johanna Priester bespreekt wanneer je als arts goed door kunt verwijzen naar de euritmietherapie.

Klik hier voor het programma.


12 oktober, Pain Management, on-line evenement Integrative Medicine and Health, met vooraanstaande experts op het gebied van Integrative Medicine and Health in Pain Management. Klik hier voor het programma


Save the date: 11 november congres Positieve Gezondheid, nieuw concept van gezondheid waarin veerkracht centraal staat. Oftewel: ‘Health as the ability to adapt and self-manage’
Het programma van de conferentie is nog in ontwikkeling. Maar in elk geval zullen – naast Machteld Huber en Alex Jadad – verschillende Nederlandse inspiratoren uit de gezondheidszorg, de wetenschap en het sociale domein hun visie op veerkracht delen.
De conferentie vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht, online deelname is ook mogelijk. Accreditatie wordt aangevraagd. U kunt zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden. Klik hier voor de link.
A.s. zondag 19 september 2021 is alweer de zevende bijeenkomst van Studiecentrum Antroposofie Rotterdam over de Toekomst van de Vrijheid. A.s. zondag gaat met name over jongeren en hun toekomst. Wij waarderen het als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar jongeren en andere geïnteresseerden.

• www.antroposofierotterdam.nl