Nieuwsbrief no 20 Antroposofie Rotterdam

Mailing Antroposofie Rotterdam, verzonden op 2 oktober 2022

Beste vrienden, 1 oktober 2022

In deze 20e nieuwsbrief ontvangt u een gevarieerd geheel van verschillende artikelen.

Bovenaan staat het Symposium in Rotterdam op 16 oktober, dat wordt georganiseerd door het Studiecentrum Antroposofie Rotterdam.

Daarna gaat het over de staatsvrije Waldorfschool 'de Werfklas' in Culemborg waar deze zomer een nieuw onderkomen voor de bovenbouw (klassen 8 t/m 12) uit de grond is gestampt. Men is er bijna klaar voor om te gaan bouwen aan het onderkomen voor de lagere klassen, dat wordt 4x zo groot!

Volharding om een ideaal te verwezenlijken geldt ook voor het Drempeltheater. Op

5 november aanstaande wordt het vierde Mysteriedrama van Rudolf Steiner opgevoerd in Amsterdam.

Het artikel van Michaela Glöckler over Michail Gorbatsjov geeft ons een blik op idealen die kunnen leven in een Russische ziel aangaande een nieuwe Europese identiteit.

Vervolgens is er ruimte voor een succesvol afgerond onderzoek naar de antroposofische kraamzorg en de nieuwsbrief Stichting Wederzijds over het sterven. Uitersten raken elkaar.

Tot slot is er aandacht voor de uitgeverij van Pietro Archiati die zowel teksten van Rudolf Steiner als van Archiati uitgeeft tegen laagdrempelige prijzen.

Met hartelijke groet,

Thea van Veen,
lid ledengroep AViN Rotterdam,
lid Michaelkerk, Christengemeenschap, Rotterdam.

P.S. Deze Nieuwsbrief schrijf ik uitsluitend namens mijzelf.

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich desgewenst uitschrijven of feedback geven via info@antroposofierotterdam.nl


16 oktober - Symposium De Toekomst van de Vrijheid in Rotterdam, 'Oproep tot vermenselijking van de samenleving', georganiseerd door het Studiecentrum Antroposofie Rotterdam.

In de huidige samenleving komt de mens op velerlei gebied steeds meer in de verdrukking. Iedereen ervaart dat aan den lijve of kent er voorbeelden van. Het neo-liberale kapitalisme heeft zijn tijd gehad, we zijn toe aan een ander economisch systeem. Hoe zou dat eruit kunnen zien?

Het Studiecentrum Antroposofie Rotterdam organiseert op zondag 16 oktober een symposium uitgaande van de vraag: Welk economisch systeem kan het neoliberale kapitalisme omvormen en vervangen?

We zijn benieuwd naar de visies van de gastsprekers: prof.dr. Kees van der Pijl en Pieter Stuurman. De visie vanuit de sociale driegeleding van Rudolf Steiner wordt door 'onze' Jan van Gils geschetst. De drie sprekers gaan in gesprek met elkaar en met de deelnemers in de zaal. In de dialoog tussen mensen met verschillende visies en achtergronden kunnen zich de contouren van een andere samenlevingsvorm beginnen af te tekenen.

Onder leiding van Christine Mundschin verwerken we de indrukken van de ochtend met euritmie, een nieuwe bewegingskunst geïnitieerd door Rudolf Steiner.

Iedere deelnemer ontvangt een verhelderend boekje over de sociale driegeleding, geschreven door Els van Dongen. Els en Christine geven elk een workshop over hun gebied.

Zowel in de ochtend als in de middag zijn er gespreksgroepen/workshops door de sprekers en anderen.

U bent van harte welkom om dit laagdrempelige Symposium met zijn actuele thematiek mee te maken.

Zie het programma-Symposium-16okt-Rotterdam.pdf voor alle informatie.

Aanmelden graag per mail: info@antroposofierotterdam.nl

Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage in het mandje gewaardeerd.


Gevraagd: Bouwers en schenkingen voor het nieuwe onderkomen van de Werfklas in Culemborg

Het is gelukt, het gebouw voor de hogere klassen staat en er wordt lesgegeven! Een geweldige prestatie. Voor boeiende verslagen, zie hun nieuwsbrief-september-2022-1.pdf en de eerdere update-bouw-Werfklas-26aug2022.pdf

Terwijl er nu aan de afwerking wordt gewerkt, gaat de gedachten al uit naar het onderkomen van de lagere klassen (1 t/m 7 en 3 kleuterklassen) dat er moet komen. Het wordt 3 x zo groot als het gebouw dat van de zomer is gebouwd.

BOUWERS m/v GEVRAAGD! Ben je in de positie om als vrijwilliger tijd te besteden aan dit uitdagende project en beschik je over werkkracht, neem dan contact op met Nadine Boers, E: info@het werfgoed.nl, T: 06 43 81 73 48. Je bent meer dan welkom in het bouwteam! Zegt het voort!

Ondertussen loopt de crowd funding door. In bovengenoemde nieuwsbrief van september staat hoe het met de financien gaat. Er is grote dankbaarheid voor wat alles al wat geschonken of geleend is. In de nieuwsbrief staat de bankrekening vermeld waarop je je gewaardeerde en aftrekbare bijdrage of lening kunt overmaken. Ook hiervoor is Nadine Boers de contactpersoon.

In deze roerige tijden gaan de mensen van de Werfklas onversaagd door met het realiseren van hun ideaal: een volledige vrijeschool (klassen 1 t/m 12), vrij van overheidsbemoeienis met de inhoud van het leerplan. Dit is actueler dan ooit! Kan dit pionierswerk rekenen op uw steun?

Wie de school zou willen steunen in het dagelijkse reilen en zeilen kan Vriend van de Werfklas worden. Zie https://www.werfklas.nl/word-vriend Dat is simpel te regelen.


Dit is ook Rusland!

Michaela Glöckler beschrijft in een Nederlandse vertaling de visie van Gorbatsjov, de onlangs overleden oud-premier van de Sovjet-Unie. Klik hier voor de tekst. Het is inspirerend om over zijn idealen, zijn daden en zijn visie op de Eurpopese samenleving te lezen. Zijn voornaam was Michail...

Michaela schrijft vanuit Eliant, Europäische Allianz von Initiatieven zugewandter Anthroposofie, zie eliant.eu


5 november, opvoering van het vierde Mysteriedrama van Rudolf Steiner in het Geert Groote College in Amsterdam.

Voorheen werden deze drama's in Rotterdam opgevoerd. Dat was heel vertrouwd voor de spelers en het publiek. Doordat de zaalhuur met de nieuwbouw van het Zuidplein Theater niet meer op te brengen is, wordt het 4e drama nu in Amsterdam opgevoerd. Een belevenis, met o.a. de mislukte Egyptische inwijding.

Voor gedetailleerde praktische informatie, zie Opvoering-4e-Mysteriedrama-Rudolf-Steiner-5nov2022.pdf


De Meerwaarde van Natuurlijke Kraamzorg - onderzoek succesvol voltooid.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden. Aspecten die hogelijk gewaardeerd worden zijn zorg voor hechting, warmtezorg, rust en regelmaat, het leren kennen van de behoeftes van de prille mens die net op aarde is aangekomen.

Voor verdere info, zie de website van Natuurlijke Kraamzorg.


... van geboorte naar sterven ...

Stichting Wederzijds zond een herfst-Nieuwsbrief met o.a. de volgende thema's rond het sterven:

- Dag voor mantelzorgers - 8 oktober 2022

- Hoe bereidt je je voor op sterven? - met Bastiaan Baan en Alexandra Buijsman

- In verbinding met de andere kant, in Zutphen.

Alleen al het lezen van de teksten over de thema's kan verrijkend zijn.


Archiati Verlag - De kracht van het vertrouwen en de positiviteit

Opgericht door Pietro Archiati (1 juni 1944 - 26 februari 2022) Zijn leven was erop gericht een brug te slaan tussen de antroposofie en de wereld van vandaag. Nadat hij de werken van Rudolf Steiner had leren kennen, lijkt hij zijn leven geheel gewijd te hebben aan het verbreiden van de antroposofie.,

In de webshop van de uitgeverij vindt men tegen vriendeljke prijzen (€ 4 - €18) Duitse teksten van zowel Pietro Archiati als Rudolf Steiner.

Als eerste heb ik gelezen Die Kraft des Vertrauens und die Positivität (€ 2). De tekst sprak me zo aan, dat ik de boeiendste passages heb vertaald. Zie De-kracht-van-de-positiviteit-en-het-vertrouwen.pdf Vrienden van mij waren er blij mee.

Interessant en authentiek vond ik zijn boek Aus meinem Leben, autobiografisch, over de ervaringen van Pietro Archiati met de katholieke kerk en de antroposofie.


• www.antroposofierotterdam.nl