Nieuwsbrief Antroposofie Rotterdam no 22

Mailing Antroposofie Rotterdam, verzonden op 21 november 2022

21 november 2022

In deze 22e nieuwsbrief ontvangt u weer informatie over tal van zaken. Bovenaan staan twee activiteiten die te maken hebben met de tijd van het jaar: Weihnachtsoratorium en een adventsseminar.

Opnieuw is er ruimte gegeven aan de vrije Waldorfschool 'de Werfklas' in Culemborg, waar energiek wordt doorgebouwd aan het nieuwe onderkomen voor de school .

Voorts is er aandacht voor:

- een beknopte uitgave door Motief aangaande het boek Theosofie van Rudolf Steiner;

- het nieuw verschenen boek Wetenschap & Wereldbeeld

- videoopnames op Goetheanum TV aangaande biologisch-dynamische landbouw.

De nieuwsbrief eindigt met een link naar het artikel van Johanna Priester over dementie in het kwartaalblad Ita van Antroposana, de vereniging voor antroposofische gezondheidszorg.

Met hartelijke groet,
Thea van Veen,
lid ledengroep AViN Rotterdam,
lid Michaelkerk, Christengemeenschap, Rotterdam.

P.S. Deze Nieuwsbrief schrijf ik uitsluitend namens mijzelf.

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich desgewenst uitschrijven of feedback geven via info@antroposofierotterdam.nl


10 december: Weihnachtsoratorium in Schiedam

Op zaterdag 10 december voert het Rotterdamse COV Sursum Corda cantaten 1, 2, 4 en 5 uit van het Weihnachtsoratorium van Bach. Locatie: Grote Kerk Schiedam, aanvang 20.00 uur. Dirigent: Johan Sonneveld. Koor en solisten worden begeleid door het Holland Symfonie Orkest.

Toegangsprijs € 29,50 incl. programmaboekje en consumptiebon. Kaarten zijn te bestellen via deze link. Het kan ook telefonisch 06-10 31 40 72 of 010-410 0138.


11 december Adventsseminar in Amersfoort met Harrie Salman, 'Maria - Sophia en ons innerlijke kind'

14.00 lezing, euritmie, gesprekken. Einde 17.00. Hof der Toekomst 64, Amersfoort Kattenbroek. €12,50, incl. koffie en thee. Aanmelden door overmaking van 12,50 p.p. op NL30 TRIO 0786 8600 06 tnv A. Kaat. Daarnaast ook graag een aanmeldingsmailtje naar info@deveiligeveste@proton.nl Bellen kan ook: 06 43 17 62 33.


Theosofie, de essentie van het menszijn, nader belicht

Theosofie is het eerste basisboek van Rudolf Steiner. Hierin wordt het drieledige mensbeeld geschetst, evenals karma en reïncarnatie en het pad van inzicht. Steiner: ‘Een mededeling over de bovenzinnelijke wereld is als een kiem die bij de lezer tot een eigen ervaring van deze wereld kan worden.

In 'Motief belicht theosofie' wordt het boek Theosofie drievoudig besproken: als inspiratie voor het werk, als studieboek en door nadere beschouwing van de inhoud, door 10 denkers en doeners: Peter Kapenga, Danielle Buijsman, Jan Saal, Albert de Vries, Luc Ambagts, Faucon de Klijn, Ron Dunselman, Jaap van de Weg, Maarten Ploeger en Roel Munniks. Het is te bestellen door overmaking van € 12,50 te bestellen met deze link.


Interview met dr. Jesse Mulder over het boek Wetenschap en wereldbeeld

In deze videovan veertig minuten vertelt Jesse Mulder over de inhoud en achtergrond van het nieuwe boek Wetenschap en wereldbeeld uitgebracht door Steiner Vertalingen. Het boek is samengesteld door Jesse Mulder en van een inleiding voorzien. Hij laat zien dat zich met de historische ontwikkeling van de wetenschap een alomvattend, materialistisch wereldbeeld in onze cultuur heeft genesteld. Klik hier voor de video van het interview Michel Gastkemper/Jesse Mulder.

Het mens- en wereldbeeld bepaalt alles! Actueler dan ooit. Is de mensheid niet allang toe aan een nieuw paradigma aangaande mens en wereld?


Goetheanum TV

Dit had ik nog niet eerder gezien, de video's gaan terug tot oktober 2021. De meeste zijn gratis te zien. Je kunt kiezen uit een indrukwekkende hoeveelheid video's. Duits of Engels.

Klik op deze link.


Video-opnamen Goetheanum TV - te koop of te huur van de wereldconferentie biologisch-dynamische landbouw

In 1922 was er in Dornach de jaarlijkse wereldconferentie rond biologisch-dynamische landbouw. Van 5 voordrachten zijn video's te koop of te huur. De huurmogelijkheid had ik nog niet eerder ergens gezien. Duits wordt Engels ondertiteld, en omgekeerd.

Klik hier voor de video's Alle 5 huren: € 14,95 Alle vijf kopen: € 29,90 Losse video's kun je kopen of huren per week.


Living Farm Project - Goetheanum TV - 7 video's kostenloos te zien

In het Living Farms project bezoeken Lin Bautze and Philip Wilson bd-boerderijen in de hele wereld om hun levens en werkzaamheden zichtbaar te maken in boeken, films en conferenties. Het doet prettig aan om de beelden van gezonde landbouw te zien. Naar de video's: klik op deze link


Vrije Waldorfschool De Werfklas in Culemborg

  • Nieuwsbrief oktober 2022 De beschrijvingen en foto's geven een mooi beeld van de bouwactiviteiten zie nieuwsbrief-werfklas-oktober-2022-4.pdf. Donaties zijn nog steeds welkom.
  • Interesse voor dit staatsvrije onderwijs? Zie de website voor een overzicht van de informatieavonden en/of de open dag.

Artikel Johanna Priester over dementie 'Ieder rijpt op zijn manier, dementie is er één van'

Tot onze allerlaatste levensdag is innerlijke groei mogelijk, lazen we in het zomernummer. van Ita. Maar hoe zit dat bij dementie, waar tijdens het leven al zoveel lijkt te verdwijnen? Kan er dan ook sprake zijn van ontwikkeling? En wat is het eigenlijk, dat ons ouder wordende lichaam doet verdorren? Johanna Priester onderzoekt deze vragen vanuit antroposofisch gezichtspunt. Klik hier voor het artikel.

Misschien is het leuk meteen even rond te kijken op de website van Antroposana, de landelijke gezondheidsvereniging voor antroposofische gezondheidszorg. Ieder kwartaal ontvangen leden het magazine Ita. Voor € 36 bent u lid van Antroposana. Voor meer info klik hier.


• www.antroposofierotterdam.nl