De Christengemeenschap 

MichaŽlkerk van de Christengemeenschap Rotterdam

In Rotterdam is sinds 1929 een gemeente van de Christengemeenschap gevestigd.

Adres: Michaelkerk, Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam (Blijdorp). E: michaelkerkrotterdam@gmail.com
T: 010 - 22 32 317

De Christengemeenschap is een wereldwijde beweging tot religieuze vernieuwing, ontstaan in 1922. Zij heeft ruim 300 gemeenten in 32 landen, verspreid over alle werelddelen. Voor uitvoeriger informatie, zie de landelijke website. Op deze website heeft de Michaelkerk Rotterdam een eigen pagina.

Mensenwijdingsdienst
In het gemeenteleven staat de mensenwijdingsdienst centraal. Dit is de eredienst (cultische viering) rondom het altaar, het sacrament van brood en wijn. In principe kan ieder, ouder dan 14 jaar, aan de dienst deelnemen en desgewenst ter communie gaan, ongeacht afkomst, kerkelijke achtergrond of geaardheid.

De mensenwijdingsdienst is op:
o zondag om 10.30 uur,
o dinsdag en woensdag om 09.30 uur,
o vrijdag om 07.30
In de zomervakantie en bij bijzondere omstandigheden geldt een aangepast schema.

Kinderen, jongeren en vakantiekampen
Voor kinderen en jongeren worden er eigen activiteiten georganiseerd.
De Christengemeenschap kent een lange traditie van vakantiekampen. Op landelijk niveau zijn er een tiental verschillende jeugd- en kinderkampen in de zomer, zelfs een in de winter. Voor verdere informatie zie de website van de kampen.

Kerkgebouw, een monument
Op 12 juni 2007 werd het kerkgebouw van De Christengemeenschap Rotterdam aangewezen als modern monument, representant van de organische bouwkunst.

Ontstaan van De Christengemeenschap
De voltrekking van de eerste mensenwijdingsdienst in 1922 was de geboorte van de Christengemeenschap. Deze kwam tot stand dankzij de hulp van Rudolf Steiner (1861 - 1925), die inging op de vragen van theologiestudenten en predikanten, die zochten naar wegen om het christendom te vernieuwen.

De geestelijken
De geestelijken van de Christengemeenschap hebben de antroposofie aanvaard als een beslissende hulp voor de verbreding en vernieuwing van de theologie.
De antroposofie vormt een essentieel onderdeel in de theologische opleiding van de geestelijken aan een van de seminaries.
De priesters voltrekken de zeven sacramenten en verrichten andere cultische handelingen, zoals de zondagsdienst voor de kinderen en het uitvaartrituaal.
Zowel mannen als vrouwen kunnen tot priester worden gewijd.
De priesters hebben leervrijheid. Dit wil zeggen dat zij vrij zijn in de verkondiging.

Geestelijke vrijheid
Leden en belangstellenden staat het vrij zich al dan niet te verbinden met de antroposofie zoals het ook leden van de Antroposofische Vereniging vrij staat zich al dan niet te verbinden met De Christengemeenschap.
De Christengemeenschap kent geen leerregels. Geloven op gezag past niet in deze tijd. De mensen beleven in geloofsvrijheid individueel hun spiritualiteit en zoeken daar een vorm voor.
In elke mensenwijdingsdienst spreekt de priester op persoonlijke titel het credo. Voor de gelovigen kan dit credo dienen als leidraad in het geloofsleven.

Literatuur

Baan, B, e.a, Bronnen van het Christendom, , Zeist , Christofoor ISBN 9789062388875
• Baan, B, e.a, Het kwaad als uitdaging, Zeist, Christofoor, ISBN 9789060386750
• Baan, B, Wegen naar christelijke meditatie, Zeist, Christofoor, ISBN 9789062386727
• Baan, B, Oude en nieuwe mysteriën, Zeist, Christofoor, ISBN 9789062385560
• Baan, B, Bronnen van cultisch handelen, Zeist, Christofoor, ISBN 9789060386385
• Baan, B, Gesprekken over cultus, Zeist, Christofoor, ISBN 9789060386651
• Barz, B, Jaarfeesten vieren met kinderen,Zeist, Christofoor, ISBN 9789062383351
• Bock, E, Mozes en zijn tijd, , Zutphen, Kamerling, ISBN 97894-90115-40-1
• Bock, E, Genesis, Zutphen Kamerling, ISBN 10: 90-808352-o-x,ISBN 13: 97890808352-0-7
• Bock,E, Paulus, Zutphen Kamerling, ISBN 978-90-808352-6-9.
• Bock, E, Maria, Zutphen, Kamerling, ISBN 90-806034-8-1
• Bock, E, De apocalypse, Zeist, Christofoor, ISBN 9789062383337
• Bock, E, Van de Jordaan tot Golgotha, Zeist, Christofoor, ISBN 9789062383870
• Bock, E, Jaarfeesten als kringloop door het jaar, Zeist, Christofoor, ISBN 9789062381050
• Boogert, A, Met de doden leven, Zeist, Christofoor, ISBN 9789060386422
• Boogert, A, Onze doden, Zeist, Christofoor, ISBN 9789062383627
• Bos, W., Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding, Zeist, Christofoor, 2012, ISBN 9789060386736
• Debus, M, e.a., Handelingen rond het sterven, Zutphen Kamerling, ISBN 90-806034-7-3
• Rittelmeyer, F, Meditatie, Zeist, Christofoor, ISBN 9789062383979
• Schroeder, H.W., Over de epistels in de mensenwijdingsdienst, Zutphen, Kamerling, ISBN 978-94-90115-01-2.
• Schroeder, H.W., De kosmische Christus, Zutphen, Kamerling, ISBN 978-90-808352- 14.
• Udo de Haes, M, Priester, goochelaar en gewoon mens, Maarten, Zutphen, Kamerling, ISBN 978-94-90115-02-9
• Het Nieuwe Testament, Zeist, Christofoor, ISBN9789062380442

print deze pagina...