Muziek en theater 

Drempeltheater

Het Drempeltheater is een toneelgezelschap, onder leiding van Corrie Hendriks al meer dan 25 jaar de Mysteriedrama's van Rudolf Steiner in Rotterdam en elders op de planken brengt. Het gezelschap bestaat uit 40 spelers en medewerkers, in wisselende samenstelling. De eerstvolgende voorstelling is die van het 3e Mysteriedrama op zondag 9 februari 2020 in het Theater Zuidplein in Rotterdam.

Voor uitgebreide informatie, zie de website.

De Mysteriedrama's hebben als hoofdthema: karma en reïncarnatie en hun samenhang in het dagelijkse leven. In het eerste Mysteriedrama De poort van de inwijding, ontmoetten we alle personages die ons vertellen over hun leven. De hoofdpersoon in het eerste drama is de kunstschilder Johannes, die zich in een crisis bevindt.

Het tweede Mysteriedrama: De beproeving van de ziel, speelt drie jaar na het eerste drama. De hoofdpersoon in dit drama is Capesius, een professor literatuurgeschiedenis aan de universiteit. In een persoonlijke crisis krijgt hij een terugblik in een vorige incarnatie, waardoor veel moeilijkheden in zijn huidige leven begrijpelijk worden. Het is voor hem niet eenvoudig om met zijn schuldgevoelens, samenhangend met zijn vroegere incarnatie, om te leren gaan.

Het derde Mysteriedrama: De Wachter aan de drempel speelt dertien jaar na het eerste. De hoofdpersoon in dit drama is Strader, een wetenschapper die een belangrijke uitvinding heeft gedaan. Zijn vrouw sterft en hij kan tot zijn verbazing ervaren hoe zij van over de drempel met elkaar kunnen communiceren.

Het vierde Mysteriedrama, ‘Het ontwaken van de zielen', is het laatste van de vier drama's. Dit drama toont beelden van de wereld tussen dood en nieuwe geboorte en een terugblik in de Egyptische tijd met een mislukte tempelinwijding in een vorige incarnatie van een van de hoofdpersonen.

Uitvoering
De uitvoering van de drama´s is een gezamenlijk kunstproject: Drama, spraakvorming, muziek, licht en euritmie vormen een geïntegreerd geheel. Het spreken vanuit de klanken, de woorden, ritme, dynamiek en inleving in de zielekwaliteiten brengt de teksten enerzijds in een diepere laag van de toeschouwer, anderzijds krijgt hij een blik in een andere, onzichtbare wereld buiten zichzelf. Dit vraagt een nieuwe manier van luisteren en kijken.

De muziek wordt voor elk drama gecomponeerd door Peter Visser en vat de inhouden van de scènes op bijzondere wijze samen. Het wordt door hem op de piano en door zijn vrouw Christine op de viool uitgevoerd.

Mysteriedrama's zijn conversatiedrama's, wat inhoudt dat er veel teksten gedramatiseerd moeten worden. De spraakvorming is het uitgangspunt voor de uitvoeringen.

print deze pagina...