Muziek en theater 

Drempeltheater

Het Drempeltheater is een toneelgezelschap dat sinds 1987, onder leiding van regisseur Corrie Hendriks, werkt met de doelstelling de vier Mysteriedrama´s van Rudolf Steiner in het Nederlands op te voeren. Het gezelschap bestaat uit 40 spelers en medewerkers. Corrie Hendriks werkt intensief samen met de euritmiste Marina Wouters en met Heleen de Weger voor beweging en gebaar. Het is een ‘conversatie-drama' wat inhoudt dat er heel veel teksten gedramatiseerd moeten worden waarbij de spraakvorming het uitgangspunt vormt voor de uitvoering.

De vier Mysteriedrama's
De Mysteriedrama's hebben als hoofdthema: karma en reïncarnatie en hun samenhang in het dagelijkse leven. In het eerste Mysteriedrama De poort van de inwijding, ontmoetten we alle personen die ons vertelden over hun leven. De hoofdpersoon in het eerste drama is de kunstschilder Johannes.

Het tweede Mysteriedrama: De beproeving van de ziel, speelt drie jaar na het eerste drama. De hoofdpersoon in dit drama is Capesius, een professor literatuurgeschiedenis aan de universiteit. Tijdens een crisis wordt het voor hem mogelijk een terugblik in een vorige incarnatie te hebben, waardoor veel moeilijkheden in zijn huidige leven begrijpelijk en herkenbaar worden. Het is voor hem niet eenvoudig om met zijn schuldgevoelens, samenhangend met zijn vroegere incarnatie, om te leren gaan.

Het derde Mysteriedrama: De Wachter aan de drempel dat op 18 mei 2014 integraal werd opgevoerd, speelt dertien jaar na het begin van de Poort van de Inwijding. De hoofdpersoon in dit drama is Strader, een uitvinder. Zijn vrouw sterft en hij kan tot zijn verbazing ervaren hoe zij van over de drempel met elkaar kunnen communiceren.

Het vierde Mysteriedrama, ‘Het ontwaken van de zielen', dat op 12 april 2015 zal worden opgevoerd, is het laatste van de vier drama's. Dit drama toont unieke beelden van o.a. de wereld tussen dood en nieuwe geboorte en een terugblik in de Egyptische tijd van een vorige incarnatie van de protagonisten.

Wij verwijzen naar onze website voor uitgebreide samenvattingen en andere informatie.

Uitvoering
De uitvoering van de drama´s is een gezamenlijk kunstproject: Drama, spraakvorming, muziek, licht en euritmie vormen een geïntegreerd geheel. Het spreken vanuit de klanken, de woorden, ritme, dynamiek en inleving in de zielekwaliteiten brengt de teksten enerzijds in een diepere laag van de toeschouwer, anderzijds krijgt hij een blik in een andere, onzichtbare wereld buiten zichzelf. Dit vraagt een nieuwe manier van luisteren en kijken.

De muziek wordt voor elk drama gecomponeerd door Peter Visser en vat de inhouden van de scènes op bijzondere wijze samen. Het wordt door hem op de piano en door zijn vrouw Christine op de viool uitgevoerd.

Boek: Hoe karma werkt
In 2010 heeft het Drempeltheater een boek uitgegeven met de titel: ‘Hoe karma werkt.' Het bevat samenvattingen van de vier drama's, beschrijvingen van de hoofdpersonen en de verhalen van de spelers over hun persoonlijke ervaringen met de inhouden van de drama's. Het is te bestellen via onze website voor € 25,-

Zondag 12 april 2015
Opvoering: ‘Het ontwaken van de zielen'

Plaats: Theater Zuidplein, Zuidplein 60-64, 3083 CW Rotterdam

Tijd: inleiding door Peter Visser: 11.00-12.00 uur, opvoering: 12.30 - 20.00 uur

Kaarten: € 50,00 opvoering, € 5,00 inleiding muziek, € 12,50 broodmaaltijd

Studenten- en jeugdtarief voor de opvoering € 25,00

Voor de (te) kleine beurs is reductie mogelijk. Stuur hiervoor een verzoek per e-mail naar info@drempeltheater.nl

Boeken: www.theaterzuidplein.nl of telefonisch: 0031 (0)10 203 02 03

Voorafgaand aan de opvoering zal in de serre van het Theater Zuidplein een inleiding over de compositie worden gehouden door Peter Visser (componist van de muziek die hij speciaal componeerde voor dit Mysteriedrama).

Tijd: 11.00 - 12.00 uur. Kosten € 5,00. Reserveren: www.theaterzuidplein.nl

print deze pagina...