Rotterdamse ledengroep AViN 

Ledengroep Rotterdam

Programma-ledenavonden-van-Pasen-tot-zomerreces-2024.docx

BIJEENKOMSTEN

In Rotterdam komen leden van de Antroposofische Vereniging bijeen op maandagavonden in het schoolgebouw van het Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, 3034PT in Rotterdam. Aanvang 19.45 uur, eindtijd 21.30 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop en ontmoeting.

Met elkaar wordt er gewerkt aan de antropsofische inhouden. Het is verrijkend om te ervaren hoe de antroposofie in de ander tot leven komt.

Het werkjaar heeft een afwisselend programma. Soms brengt een van de leden een bepaalde inhoud, met elkaar lezen en bespreken we bepaalde voordrachten van Rudolf Steiner, af en toe zijn er sprekers over belangwekkende onderwerpen, er wordt ook kunstzinnig met elkaar gewerkt. Er wordt aandacht besteed aan de jaarfeesten, zoals Michael eind september, Kerst, Pasen en St. Jan eind juni.

Belangstellenden zijn van harte welkom na een aanmelding op onderstaand mailadres.

Contact: T: 06 177 14 110

STUDIECENTRUM

Sinds november 2020 kent AViN Rotterdam een studiecentrum, met als eerste activiteit het 3e Symposium DE TOEKOMST VAN DE VRIJHEID, dat plaatsvond op 28 november 2020.

De activiteiten van het studiecentrum kunnen antroposofische thema's verdiepen en uitbreiden en in de bredere maatschappelijke context laten oplichten.

Het studiecentrum kan in zijn activiteiten uitnodigen tot de gezonde dialoog, zodat kerngedachten uit het antroposofische gedachtengoed actueel en werkzaam worden in de maatschappij.

Momenteel zijn er geen activiteiten van het Studiecentrum gepland.

Contact: info@ledengroeprotterdam.nl

print deze pagina...