Vrijeschoolonderwijs 

Over het vrijeschoolonderwijs

'Worden wie je bent' is het motto van de vrijescholen. Om te worden wie je bent, heb je veelzijdig onderwijs nodig. De vrijescholen bieden dit. Op eigentijdse wijze geven schoolleiding en leerkrachten vorm en inhoud aan het onderwijs vanuit de menskundige en pedagogische inzichten van Rudolf Steiner.
De kleuterschool is op vrijescholen echt een kleuterschool. Het lesprogramma van hogere leerjaren (1 t/m 12) is gebaseerd op het 12-jarig leerplan.
Een uniek kenmerk van het vrijeschoolonderwijs is dat de leerstof elk leerjaar is afgestemd op de ontwikkelingsfase van de jonge mens. Het omvat veel kennisvakken, kunstzinnige en ambachtelijke vakken, waaraan het kind en de jongere zich kunnen ontwikkelen. Voor verdere informatie, zie de websites van de scholen in en om Rotterdam en de website van de Vereniging van Vrijescholen, www.vrijescholen.nl

Geschiedenis
Rudolf Steiner schreef in 1907 het essay De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie, waarin hij de beginselen van zijn pedagogie uiteenzette. In 1919 was hij direct betrokken bij de oprichting van de eerste vrijeschool, in Stuttgart, Duitsland. Hij leidde de docenten op met zijn voordrachten over algemene menskunde als basis voor de pedagogie. Deze voordrachtenreeks is als boek verkrijgbaar. Hij had de leiding over deze school, tot zijn overlijden in 1925.
In 1923 werd de eerste vrijeschool in Nederland in Den Haag opgericht. Klik hier om de geschiedenis van die school te lezen.

De antroposofie is inspiratiebron voor vrijeschoolleraren. Antroposofie wordt op de scholen niet onderwezen.

print deze pagina...