Velerlei 

Lectoraat Erik Baars

Voor de nieuwste publicaties, klik hier.

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is het eerste in Nederland. Met (praktijk)onderzoek, kennisuitwisseling en begeleiding van onderzoekers, docenten en studenten wil lector Erik Baars de wetenschappelijk basis van antroposofische gezondheidszorg versterken en het kennisdomein verder ontwikkelen en vergroten. Voor uitgebreide informatie, zie de website.

Arts-epidemioloog Erik Baars werkte meer dan vijftien jaar in de antroposofische gezondheidszorg en is senior-onderzoeker Gezondheidszorg van het Louis Bolk Instituut. Hij is ervan overtuigd dat er meer is dan wat hij aan de universiteit leerde. Die aanvullende kennis vindt hij tot op heden in de antroposofie.

De antroposofische gezondheidszorg is relatief jong. Zij is gebaseerd op de antroposofische geesteswetenschap die uit het begin van de twintigste eeuw dateert. De antroposofische gezondheidszorg maakt dankbaar gebruik van de ervaring, de kennis en de verworvenheden van de moderne gezondheidszorg. Zij geeft daarop een aanvulling met specifieke complementaire diagnostiek en behandelwijzen. Vanwege haar visie op de samenhang van lichaam, ziel en geest, en haar integratie van reguliere en antroposofische kennis wordt zij ook wel omschreven als een integrale gezondheidszorg.

Verantwoord professioneel handelen is een van de belangrijkste eisen die de antroposofische gezondheidszorg aan haar zorgverleners stelt. Zij dienen hun vak te kennen en bereid en in staat te zijn tot reflectie op het eigen handelen. Veel van haar beroepsbeoefenaren zijn regulier opgeleid en antroposofisch nageschoold. Een kleiner deel heeft een antroposofische variant gevolgd in het hoger beroepsonderwijs.

Het systematisch expliciteren en beschrijven van ervaringskennis en het onderzoeken en evalueren van de effecten van antroposofische zorgverlening zijn gerechtvaardigde vragen van deze tijd. Alom klinkt de roep naar transparantie in de zorg, naar verantwoording en naar kwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van protocollering en standaardisering van diagnostiek en behandeling. Door (eigen) wetenschappelijk onderzoek kunnen vragen over de toegevoegde kwaliteiten van de antroposofische gezondheidszorg beter worden beantwoord.

print deze pagina...