Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) 

Antroposofische Vereniging

Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN)

De Antroposofische Vereniging stelt zich ten doel het bestuderen, beoefenen en verbreiden van de geesteswetenschap, zoals vertegenwoordigd door Rudolf Steiner. Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage leveren aan de menselijkheid in de wereld van heden en morgen. De Antroposofische Vereniging in Nederland is gevestigd in Zeist en heeft circa vierduizend leden.
Het lidmaatschap staat open voor iedereen: ongeacht nationaliteit, maatschappelijke positie, godsdienstige overtuiging of wetenschappelijke opvatting.

Er zijn in Nederland ca. 50 plaatselijke leden-groepen en studiecentra actief. Er worden lezingen, bijeenkomsten en diverse cursussen georganiseerd, evenals sociale en kunstzinnige activiteiten, waaronder uitvoeringen met muziek, euritmie en drama, tentoonstellingen en vieringen van jaarfeesten. Daarnaast zijn er ook jongerengroepen en landelijke themagroepen.

Op landelijk niveau nodigt de Antroposofische Vereniging haar leden regelmatig uit voor themadagen en conferenties over onderwerpen van gemeenschappelijke interesse of actueel maatschappelijk belang. Hierin worden onderwerpen besproken als karma en reïncarnatie, antroposofie en religie, antroposofie als scholingsweg en de spirituele bronnen van kunst en cultuur. Maar ook ontwikkelingen en vraagstukken die ieder van ons als burger voor ethisch-morele dilemma‘s kunnen plaatsen, worden hier vanuit geestelijk perspectief bezien.

Voor meer informatie over de Antroposofische Vereniging in Nederland, zie de website.

Voor de verdere ontwikkeling van het individu en van de antroposofie werd in 1923 in Dornach de Algemene Antroposofische Vereniging opgericht. Er zijn landelijke verenigingen in vele landen op de vijf continenten. De Nederlandse vereniging maakt deel uit van de wereldwijde Algemene Antroposofische Vereniging met haar culturele en spirituele centrum in Dornach, Zwitserland. Als lid van de Nederlandse vereniging is men tevens lid van de internationale vereniging, een verbondenheid waaraan actief inhoud kan worden gegeven door deelname of bezoek aan studiebijeenkomsten, conferenties, voorstellingen en exposities in het Goetheanum.

print deze pagina...