Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN)

Die Algemene Antroposofische Vereniging, 1923/24 opgericht, verbindt vele honderden groepen, afdelingen en landelijke verenigingen, in 80 landen op alle continenten. Voor uitvoerige informatie: klik hier

De Antroposofische Vereniging in Nederland (AviN) is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen en toepassen in zijn eigen leven. Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. Ze helpt u om midden in de wereld te staan en een praktische vorm te geven aan een spirituele levenshouding. Zo kunt u met beide benen op de grond werken aan een innerlijke ontwikkeling.

Maandelijks verschijnt het blad MOTIEF. bestemd voor de leden en iedereen die belangstelling heeft voor antroposofie. Gratis proefnummer aanvragen? Klik hier.

Op vele plaatsen in het land zijn ledengroepen actief. Doorgaans komt men bijeen op de maandagavond. Belangstellenden zijn daar van harte welkom.

Verkennend lidmaatschap voor een jaar: 60 euro, met gratis toezending van het maandblad Motief
Jeugdlidmaatschap voor een jaar: 30 euro, met gratis toezending van het maandblad Motief
Lid worden of documentatie aanvragen: klik hier


print deze pagina...