Gehandicaptenzorg 

Lievegoed Zorggroep

Lievegoed biedt zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en meervoudige handicaps. Voor kinderen zijn er kinderdagcentra en bieden we begeleiding thuis, op school of op de peuterspeelzaal. Voor volwassenen zijn er woonvoorzieningen, zorgboerderijen, werkplaatsen voor zinvolle dagbesteding en bieden we begeleiding bij wonen en werken. Lievegoed werkt landelijk, in de regio's Utrecht, Breda, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam/Almere.

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking hebben alle mogelijkheden om een zinvol leven te leiden. Wij ontwikkelen sterke punten en verborgen talenten. We stimuleren sociale vaardigheden. We hebben veel aandacht voor ontmoeting met andere mensen en het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten. Wij bieden structuur in een warme, zorgzame omgeving. En we doen meer. Zinvol werk, toneel, muziek en kunst. In een ideale omgeving met actieve centra voor dagbesteding, mooie boerderijen en sfeervolle woonvoorzieningen, waar een ieder zich prettig voelt en zich naar vermogen kan ontwikkelen.

Bij de begeleiding en behandeling staat de individuele ontwikkelingsvraag centraal. Ieder mens kent eigen groeimogelijkheden. Wij richten ons speciaal op het versterken van het gezonde. Wij laten ons inspireren door de antroposofie en werken vanuit de heilpedagogie en sociaaltherapie. Dat betekent dat we naast het fysieke aandacht hebben voor de ziel en de geest en de samenhang tussen de mens, de aarde en de geestelijke wereld. We hebben die inspiratie vertaald naar de dagelijkse praktijk van zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking.

Voor meer informatie en aanmelden zie: www.lievegoed.nl

print deze pagina...