Wat is antroposofie 

Wat is antroposofie?

Hieronder staat een korte karakterisering van de antroposofie. Meer informatie over de antroposofie en haar werkgebieden kunt u vinden op de website.antroposofie.

Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner. Een oefenweg die het geestelijke in ieder mens wil verbinden met het geestelijke in de kosmos, het universum.

De antroposofie komt tegemoet aan concrete vragen die het leven ons kan stellen en probeert die te beantwoorden met een innerlijke, meditatief-kunstzinnige verdieping. Als wij ons bewust worden van het geestelijke in onszelf, maken wij een opening voor het geestelijk beleven van de mensen om ons heen en van de levende natuur. Als wij onszelf ontwikkelen en er daardoor iets in onszelf verandert, kan de wereld zich op een andere manier in ons uitspreken.

Een dergelijke persoonlijke zoektocht kunnen we karakteriseren met trefwoorden als aandacht en inspiratie, authenticiteit en intuïtie, zich verbinden en verantwoordelijke duurzaamheid. De antroposofie heeft een geschiedenis van meer dan honderd jaar, waarin velen hebben bijgedragen om haar te ontwikkelen tot wat zij nu is. De inhouden zijn actueler dan ooit

De maatschappelijke invloed van de antroposofie is op veel gebieden herkenbaar. Tot de bekendste behoren het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische gezondheidszorg, de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo zijn zorgboerderijen van oorsprong een antroposofisch initiatief!

Ook in de architectuur is de antroposofie zichtbaar geworden in het zoeken naar de menselijk maat van gebouwen. In Rotterdam is het kerkgebouw van de Christengemeenschap, de Michaelkerk, in 2007 officieel erkend als een monument, een voorbeeld van organische bouwkunst.

In verschillende economische en sociale initiatieven, bij advisering in individuele counseling en in de algemenere organisatiekunde wordt steeds gezocht naar het verbinden van het maatschappelijke met het geestelijke. Het maatschappelijk spectrum omvat verder een divers palet, van beeldende kunst, dans en literatuur, tot religie.

Het geestelijke aspect van de antroposofie komt tot uiting in de oriëntatie op het spirituele in de mens, met de kernwaarden van moraliteit, kwaliteit ervaren en leven in duurzaamheid. Het is de grondslag voor een zich steeds opnieuw inlaten met de veranderende maatschappelijke werkelijkheid. Voor het individu betekent de geestelijke oriëntatie zingeving en vrije persoonlijke ontwikkeling. Antroposofie ziet het individuele als samenhangend met de gemeenschappelijke cultuur en de natuurlijke omgeving. Spiritualiteit staat niet op zichzelf, maar wordt gepraktiseerd in zorg voor de andere mens en de aarde.

print deze pagina...