Nieuwsbrief no 4 AntroposofieRotterdam

Mailing Antroposofie Rotterdam, verzonden op 7 januari 2020

NIEUWSBRIEF no.4 van AntroposofieRotterdam en wijde omstreken

ls deze mailing niet goed leesbaar, klik dan hier om hem online te lezen.

Alle goeds toegewenst voor 2020! Hierbij ontvangt u nieuwsbrief no. 4 over activiteiten en initiatieven in de regio Rotterdam en wijde omstreken. Indien de inhoud van deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn voor mensen in uw kennissen- of familiekring, wilt u deze mail dan doorsturen? Men kan zich inschrijven via deze link. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op de website Spectrum Antroposofie Rotterdam in de rubriek Nieuwsbrief, onderaan de linkerkolom. Feedback is welkom op info@antroposofierotterdam.nl

Met vriendelijke groet, Thea van Veen, redactie


za. 11 januari, 20:00, Oberufer Driekoningenspel in Rotterdam in de Michaëlkerk van de Christengemeenschap. Het spel wordt opgevoerd door de spelersgroep van Vrijeschool Widar in Delft. U bent van harte uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage. Adres: Lumeystraat 35, Rotterdam-Blijdorp.


ma. 13 januari, 20:00, cyclus lees-studieavonden met de Rotterdamse ledengroep van de Antroposofische Vereniging in het Rudolf Steiner College Rotterdam. Het betreft maandagavonden. Ook niet-AViN-leden zijn welkom, als u zich van tevoren aanmeldt, T:06 177 14 110 of per mail. Centraal staat het pas verschenen boek Uit de sterren - de lange weg naar een nieuwe geboorte.

Het boek bevat vijf voordrachten die Rudolf Steiner in verschillende jaren en verschillende plaatsen heeft gehouden. De serie lees/studieavonden heeft het volgende ritme: 4 avonden / maand pauze / 4 avonden / maand pauze / 2 avonden. Medio mei 2020 zullen de vijf voordrachten met elkaar doorgenomen zijn.

Zakelijke gegevens: Locatie Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, Rotterdam. Tijdstippen: 20:00-21:45. Inloop vanaf 19:45 uur. Gaande het jaar wordt een vrijwillige financiële bijdrage op prijs gesteld.


zo. 26 januari: 11:00-16:00 Conferentie over De wachter aan de drempel, het derde Mysteriedrama van Rudolf Steiner, georganiseerd door het Drempeltheater.

In een gevarieerd programma zullen we ons bezighouden met de geestelijke tegenmachten. Lucifer is de tegenmacht die mens van de aarde wil wegvoeren in illusoire sferen, Ahriman daarentegen wil de mens kluisteren aan de aarde, aan het materiële. De gesluierde personen op de afbeelding zijn mensen die nog niet nog niet in staat zijn tot waarnemingen in Ahrimans rijk.

Programma: Eerst wordt het zesde tafereel opgevoerd - met euritmische beelden. Vervolgens vertellen spelers aan het publiek wat hun belevingen zijn geweest in het zich eigen maken van hun rollen en de opvoeringen. Frans Lutters, vrijeschoolleraar in Zeist, belicht de achtergrond van het derde Mysteriedrama. Tot slot wordt het achtste tafereel opgevoerd.

Locatie: Zaal Rudolf Steiner College Rotterdam, Tamboerstraat 9. Inloop vanaf 10:30 of iets eerder. Deelname: € 20, incl. verzorging met koffie, thee en soep. Graag zelf brood meenemen. Over te maken naar NL 33 TRIO 0784 9539 02 t.n.v. Stichting Drempeltheater, ovv Conferentie. Tevens graag aanmelden per mail: info@drempeltheater.nl.


za. 1 februari: Lotgenoten. De betekenis van karma en reïncarnatie voor gezondheid en ontwikkeling, 09:30-16:30, in Amsterdam. Inloop vanaf 09:00.

Landelijke conferentie voor werkers in gezondheidszorg, landbouw, onderwijs en belangstellenden. Sprekers: Pim van Lommel, Frans Lutters, Hannelore Speelman, Hans Stolp. Er is een rijk aanbod van ochtend- en middagworkshops. De conferentie is georganiseerd door de Medische Sectie van de Hogeschool voor Geesteswetenschap van de Antroposofische Vereniging. Voor meer info, zie de website van de conferentie.

Deelname: € 120. Mensen die zich de reguliere toegangsprijs niet kunnen veroorloven, kunnen reductie aanvragen door te bellen of te mailen naar Nadine Boers, T: 06 4381 7348, E: info@conferentie-ag.nl

Locatie: Geert Groote College, Ferd. Roeskelaan 84, Amsterdam.


zo. 9 februari, opvoering derde Mysteriedrama van Rudolf Steiner in Rotterdam, 13.30-20.15, De wachter aan de drempel, in Theater Zuidplein

De wachter aan de drempel

Voor nadere informatie over deze opvoering van het derde Mysterie drama, zie

info-over-De-wachter-aan-de-drempel.pdf

Kaarten voor de voorstelling, eventueel de broodmaaltijd met soep en de inleiding over de muziek kunnen on-line worden besteld bij Theater Zuidplein.

Mensen met beperkte financiele mogelijkheden kunnen reductie aanvragen bij Corrie Hendriks via info@drempeltheater.nl


Decembernummer info3: Homõooathie wirkt! De intolerantie jegens homeopathie neemt in Duitsland steeds meer toe. Dit brengt Info3 tot onderzoek naar wat er gaande is.

Inhoud: gesprekken met experts over de strijd die gestreden wordt, de bedreigde therapievrijheid, ervaringen van homeopathen met de medicamenten, raakvlakken met antroposofische medicatie, resultaten van studies (die zijn er wel!), toepassings-mogelijkheden voor iedereen, literatuurtips. Te bestellen voor € 11,36, inclusief verzendkosten bij de info3-webshop.


Zomerkampen Helios, Christengemeenschap. De nieuwe folder met info over de acht zomerkampen in binnen- en buitenland is er! U vindt ze bij de ingang van de Michaëlkerk in Rotterdam en andere kerken van de Christengemeenschap.

Inschrijvingen zijn geopend.

In de kampen staat het vormen van gemeenschappen’ centraal: ruimte scheppen voor vriendschap, verbondenheid, aandacht voor de ander, je betrokken voelen bij elkaar. Op kamp vorm je, door alles wat je samen meemaakt, gaandeweg steeds meer een echte gemeenschap. In de ontmoetingen en het samen dingen ondernemen ga je anderen steeds beter zien, voel je jezelf gezien en kun je ervaren: ja, hier mag ik mezelf zijn, zijn wie ik ben.

Voor meer info: zie de website van de Helios Zomer- en Winterkampen. Contact: T: 088 0035 800 / E: info@helioskampen.nl


Homo Universalis, van Klaas van Egmond, verschenen juni 2019 bij uitgeverij De Geus, € 22,50. Moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance.

Briljante historische analyse en hoopgevende toekomstperspectieven.

Klaas van Egmond is sinds zijn afstuderen in Wageningen werkzaam in het milieuonderzoek, aanvankelijk als directeur Milieu van het RIVM. Vanaf 2004 was hij de eerste directeur van het huidige Planbureau voor de Leefomgeving. In 2008 werd hij voltijds hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht. Hij was kroonlid van de SER en mede-initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, een financieel-economische denktank.


• www.antroposofierotterdam.nl